23.8 C
Mostar

OPTUŽNICA OTKRIVA SVE DETALJE: Kako je Sarajlić osmislio operaciju izbora čelnika KO SDA Sarajevo…

Dalje se precizira da su Sarajlić i Delalić u razgovoru sa V. T, obećali da će korištenjem svog uticajnog društvenog položaja po osnovu pozicija koje imaju unutar Stranke demokratske akcije, a naročito Asim Sarajlić kao predsjednik Kadrovske komisije ove stranke, osigurati zapošljavanje supruge T. V. u nekoj od institucija u kojima su na rukovodećim pozicijama bili kadrovi SDA stranke.

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Asima SarajlićaSabahudina Delalića i Muhameda Šehovića zbog krivičnog djela davanje dara i drugih oblika koristi. U optužnici se navodi na koji način je izvršeno krivično djelo, odnosno kako je lobirano da se glasa za Fikreta Prevljaka, umjesto za Semira Efendića za predsjednika KO SDA Sarajevo.

POTVRĐENA OPTUŽNICA U SLUČAJU “ASIM” za namještanje izbora u SDA BiH

“U periodu od 20.02.2020. godine do 25.02.2020. godine, u Sarajevu, znajući da su za dan 26.02.2020. godine zakazani unutarstranački izbori Stranke demokratske akcije BiH za predsjednika Kantonalne organizacije SDA Sarajevo, na kojem su predloženi kandidati bili članovi SDA stranke Semir Efendić i Fikret Prevljak, a čija imena su navedena u Odluci Izvršnog odbora KO SDA Sarajevo od 07.02.2020. godine koju je donio Asim Sarajlić, koji je dao i Saglasnost od 11.02.2020. godine, kojom se potvrđuje da predloženi kandidati ispunjavaju sve kriterije za kandidaturu, u namjeri da osiguraju broj glasova potreban za izbor Fikreta Prevljaka za poziciju predsjednika KO SDA Sarajevo, koja pozicija shodno članu 100. Statuta Stranke demokratske akcije od 14.09.2019. godine, podrazumijeva da je Predsjednik KO SDA nadležan za predstavljanje i zastupanje Kantonalne organizacije SDA, pokretanje rješavanja političkih i drugih pitanja od važnosti za SDA na prostoru na kojem djeluje KO SDA, kao i da koordinira rad svih organa SDA na tom području i brine se za provođenje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata, iskoristili svoj društveni i uticajni položaj, koji su imali po osnovu pozicija unutar navedene stranke i to Asim Sarajlić kao član Predsjedništva – potpredsjednik Stranke na koju poziciju je imenovan Odlukom izborne komisije SDA od 14.09.2019. godine a Odlukom od 24.01.2020.godine u tom svojstvu raspoređen za oblast prava i statusa boračke populacije, očuvanje tekovina odbrambenog rata, i predsjednik Kadrovske komisije ove stranke po osnovu Odluke Predsjedništva SDA od 08.11.2019. godine, Sabahudin Delalić kao član Izvršnog odbora Općinske organizacije SDA Novi Grad Sarajevo, na način da su po prethodnom dogovoru stupili u kontakt sa članom SDA Muhamedom Šehovićem, nekadašnjim tehničkim sekretarom Stranke demokratske akcije, kako bi posredstvom istog dogovorili sastanak sa njegovim prijateljem V.T., članom SDA i ujedno predsjednikom Mjesnog odbora Alipašino polje C-1 općinske organizacije Novi Grad Sarajevo SDA po osnovu Odluke Izborne komisije Općinske organizacije SDA Novi Grad Sarajevo od 09.12.2019. godine, u kojem svojstvu je od strane mjesnog odbora predložen, a potom na skupštini općinske organizacije Novi Grad i izglasan, kao delegat za izbornu skupštinu Kantonalne organizacije SDA zakazanu za 26.02.2020. godine na kojoj se trebao birati predsjednik KO SDA Sarajevo, što je potvrđeno spiskom članova Skupštine Kantonalne organizacije SDA Kantona Sarajevo koji je potpisao Predsjednik izborne komisije općinskog odbora SDA R.D., čime je stekao svojstvo odgovorne osobe u smislu člana 2.stav 6. KZ FBiH, u kojem svojstvu izabranog delegata je V.T. u smislu člana 93.tačka d) Statuta Stranke demokratske akcije od 14.09.2019. godine, kao član Skupštine KO SDA imao pravo i dužnost učestvovati u izboru predsjednika KO SDA u okviru procedure propisane odredbama člana 99. stav 1. Statuta SDA te člana 10.6. Pravila izbornog postupka u Stranci demokratske akcije od 31.10.2019. godine, koji propisuju da se na prvoj konstituirajućoj sjednici Skupštine KO SDA tajnim glasanjem između više kandidata bira predsjednik KO SDA, pri čemu je shodno odredbi člana 1.4. Pravila izbornog postupka u Stranci demokratske akcije od 31.10.2019. godine propisano da se izbori za sve organe i funkcionere stranke provode tajnim glasanjem između više kandidata, dok je odredbom člana 6.9. navedenih Pravila propisano da je birački odbor dužan osigurati da se glasanje obavlja lično i da bude tajno, a članom 6.14. Pravila izbornog postupka propisano da birač glasa sam u posebnom prostoru u kojem je osigurana tajnost glasanja, pa su svjesni da je V.T. kao izabrani delegat imao pravo i dužnost učestvovati na tajnom glasanju za predsjednika Kantonalne organizacije SDA Sarajevo, te svjesni da je na predstojećem glasanju shodno odredbi člana 5.3. Pravila izbornog postupka, kao delegat svoj glas mogao dati samo jednom od predloženih kandidata, ugovorili sastanak koji je održan dana 25.02.2020. godine, na lokalitetu naselja Hrasno, na koju lokaciju je V.T. dovezao Muhamed Šehović, zatraživši od njega da uđe u parkirano vozilo marke Audi, u kojem su se nalazili Sabahudin Delalić i Asim Sarajlić”, navodi se u optužnici.

Dalje se precizira da su Sarajlić i Delalić u razgovoru sa V. T, obećali da će korištenjem svog uticajnog društvenog položaja po osnovu pozicija koje imaju unutar Stranke demokratske akcije, a naročito Asim Sarajlić kao predsjednik Kadrovske komisije ove stranke, osigurati zapošljavanje supruge T. V. u nekoj od institucija u kojima su na rukovodećim pozicijama bili kadrovi SDA stranke, spominjući pri tome osobe po nadimku „Cvrle“ (Senad Hasanspahić) i „Glumac“ (Emir Hadžihafuzbegović), kao i da su na isti način „završili“ da Abdulah Skaka bude izabran za gradonačelnika grada Sarajevo, tražeći od V. T. da na predstojećim unutarstranačkim izborima za predsjednika Kantonalne organizacije SDA, na koje će pristupiti u svojstvu izabranog delegata, iskoristi propisanu dužnost i pravo tajnog glasanja za jednog od predloženih kandidata, tako što će glasati za kandidata Fikreta Prevljaka, što su i htjeli.

Na upit Muhameda Šehovića da li je potrebno slikati listić, Asim Sarajlić i Sabahudin Delalić odgovorili su da će putem aplikacije Viber na mobilni telefon V. T. poslati uslikan listić, na kojem je već zaokruženo ime Semira Efendića, što je prema njihovim uputama, V. T. trebao pokazati radnom i stranačkom kolegi Semiru Efendiću, ukoliko bi ga isti pitao za koga je glasao na unutarstranačkim izborima, nakon čega Muhamed Šehović svojim vozilom sa navedene lokacije vraćajući V. T. njegovoj kući, istog tokom vožnje ubjeđuje da je „mlada završena tristo miliona posto“ navodeći da nema razloga za brigu, jer je Asim Sarajlić predsjednik Kadrovske komiisje za cijelu BiH i jedan od čelnih ljudi stranke, nakon čega su dana 26.02.2020. godine i održani izbori za predsjednika Kantonalne organizacije SDA, na kojima je u svojstvu delegata učestvovao V. T, kojom skupštinom je prema Izvodu iz Zapisnika od 26.02.2020. godine rukovodio Asim Sarajlić, a na kojoj izbornoj skupštini je najveći broj glasova dobio kandidat Fikret Prevljak, piše Patria.

foto: Mithat Poturović/RFE
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Popularno